<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29149472\x26blogName\x3dPulse+Circle\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pulsecircle2.blogspot.com/\x26vt\x3d1584745569547748448', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
;
WELCOME TO PULSE CIRCLE: [the.pulse_circle] version 2.1. , The official blog site of Richard V. Diongson... Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it!Enjoy!
Posted Friday, July 21, 2006

Unang una sa lahat, gusto kong liwanagin na hindi sarili ko ang tinutukoy ko sa mababasa niyo sa ibaba. It's just an art. Hayan! Basa ka na...Sa totoo lang, ayoko na sana isulat to. Ang korney eh. Pero okey lang, wala rin naman akong pakialam. Ikanga, nagpakatotoo lang. Heto ilang taon na ring nakatayo, nagmumuni-muni, nagmamasid, nagpapapansin, nakikipulso.. ni hindi mo nga magawang kumibo. Simple lang naman ako eh, parang poste ng kuryente dyan sa kantong tinatambayan mo- dinadaanan lang- na minsan pa nga'y inihian mo. Oooops! Teka lang muna, hwag mo naman sanang kalimutan.. Nagsisilbi rin naman akong ilaw dyan sa kanto. Nagbibigay liwanag at nang ika'y makaiwas sa mga kapit-bahay mong basugalero. Mga taong naging bitamina na ang serbesa. Sabay hithit-buga ng yosing para sa kanila'y nagsisilbing oksihina. Na siya namang pinagbalingan ng gobyerno at ngayo' tinataasan ang presyo.Naalala mo pa ba nung tayo pa? Siyempre- lambingan, tuksuhan, tawanan, iyakan.. Haaay! Ang sarap rin palang ungkatin ang nakaraan. Sabagay, naging parte na rin ng buhay. Psssst! Andito na naman ate mo. Nakikipagsabayan an pagtaas ng kilay at sungay. Sobrang napakasungit. Palibhasa, walang manliligaw. Okey lang, di nya kasi ako type. Pahingi na lang isang basong tubig, pampakalma lang. Sobrang napakapraktikal ng ate mo.Gusto nya para sayo yung kapitbahay nyong mayamang tsinito. Oo nga naman, anong laban ko sa mas gwapo, matalino, mayaman pa, halos nasa kanya na lahat. Ano pa ang hinahanap mo? Oo inaamin ko. Talo ako! Di kita kayang bilhan ng napakagandang rosas o mamahaling tsokolate. Samantalang ako, isaw lang ang maooffer ko sayo. Tsinelas lang kaya kong bilhin, aba syempre kung mananalo sa last two. Pero kaya kong ibigay sayo ang pagmamahal na gusto mo pero hindi sa materyal na bagay.


Napapagod ang tao. Di ko na kaya. Nangangawit na ang mga kamay kong pilit kumakabit, di ko na makaya ng tiis at sakit na dinudulot nito. Di ako manhid, alam kong may gusto ka rin sa kanya. Hanggang nawalan na ako ng pag-asa. Wala rin akong magagawa. Gusto ko sanang wakasan, pagkat di ko na kaya. Hwag mo na intindihin, matulog ka na lang. Hindi naman kaya ng puso mo.


Isang taon na rin ang lumipas nang umalis ako dyan sa nayon. Hindi dahil sa nagbreak tayo. Kelangan ko kasing makipagsapalaran sa Maynila. Ang tumal na nang kita sa palengke at madalas tagtuyo. Di na rin lumalago ang taniman sa bukid. Mahal rin kasi ang renta sa lupa. Hindi na nga nakakakita ng kalahati. Mahina na rin sina inang at itang. Kelangan ko pang mapagtapos ang sampo ko pang kapatid. Lahat pinasukan ko, makapagpadala lang ng pera dyan. Kargador ako sa pier tuwing umaga at waiter sa isang bar tuwing gabi. Lahat ginawa ko na, mapagkakitaan lang ng pera. Kahit katawan at kaluluwa ko pa. Minsan nga'y nagawa kong magnakaw at magtulak ng druga. Hindi madali ang buhay.


Punyemas naman kasi. Mahirap ring isinilang kang salat sa yaman. Mahirap ring nakabalot sa lupa ng kawalan.


1:22 PM

|

---++---

Comments: Post a Comment

++::What is Pulse Circle?::++

Pulse Circle is the official web journal of Richard V. Diongson since May 2005. Don't hesitate to leave a comment. This is for the many brain cells that had to endure incessant torture. This blog is best viewed using Mozilla Firefox. Tune in, relax and unwind from all your works and be entertained! With no limits and no bounds! So fasten your seat belts, scroll down the following pages and don't miss the call! If this will not satisfy you, just check your operator services. One dose of this blog will worth the time the author spend on it! Enjoy! "++::Who's behind Pulse Circle?::++

Behind a typical average guy who has a typical average looks, easy rider, escape artist, junkie monkey and a home soul is a Richard Vallega Diongson, born under the twin sign (May 21, 1988), 19 years old and a Fourth year Bachelor of Science in Nursing student of the Paramedical Dept of Colegio de Kidapawan formerly North Cotabato Institute of Technology Inc. He is not likely to be considered very sociable but he is always willing to extend help in the community. He's doing fine in class. He loves blogging (he loves to blog and goes to Net Web with no particular thing in mind to blog about) and photography. He blogs depending on the availability of his schedule. Moreover, he loves to play dart. He's five feet and 5 inches tall, of medium built, black-haired, plain and ordinary.

He's hardworking and determined because he wants to accomplish his many aspirations in life. He's handling his course very challenging and in fact experiencing difficulties but he still handling it quite well. Email/ friendster- richard.diongson@gmail.com.

The guy has a life!


++::Archives::++

May 2005 June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007

-----------------------+++-----------------------


++::Shout Box::++

-----------------------+++-----------------------


++::Blog Roll::++